Linijinių šokių studija "Katutės" (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Renata Vaikšnorienė)

Linijinių šokių būrelyje vaikai skatinami prasmingai leisti laisvalaikį, daugiau judėti. Lavinama jų laikysena, ritmo pojūtis. Judėdami vaikai gauna daug džiugių emocijų, kuria judesius pagal muziką, pratinasi laisvai jaustis scenoje, išreikšti save. Vaikams ypač džiugu, kad tai ką išmoko būrelyje jie parodo draugams, tėveliams bei mokyklos bendruomenei.

Pagrindiniai būrelio uždaviniai: lavinti šokio gebėjimus per kūrybą, ugdyti ritmo pajautimą ir muzikalumą, siekti taisyklingos laikysenos ir judesių grakštumo, mokyti šokių, kuriuos žino ir šoka viso pasaulio linijinių šokių šokėjai, sukurti ir išmokti šokius, kuriuos rodysime bendruomenei.

Būrelyje ugdomos asmeninė, pažinimo, socialinė kompetencijos.

Informacinių technologijų būrelis "Kompiuteris - mano draugas" (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Edita Dervinienė)

Būrelio tikslas – ugdyti kompiuterinio raštingumo pradmenis.

Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su pagrindinėmis kompiuterio dalimis, mokosi saugiai juo dirbti. Praktiškai susipažįsta su programomis Microsoft Word, Power Point, Paint ir kt. Daug dėmesio skiriama mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui. Didėja mokinių  noras mokytis lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo. Naudojant IKT priemones ugdomos mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmeninės kompetencijos. Gerėja mokinių kompiuterinis raštingumas.

                 

Šokių būrelis "Šypsena" (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Majauskienė)

Tikslas-skatinti vaikus prasmingai leisti laisvalaikį, daugiau judėti. Lavinti jų laikyseną, mokyti jausti ritmą. Suteikti džiugių emocijų, kuriant judesius pagal muziką, ugdyti gerus tarpusavio santykius, pratinti laisvai jaustis scenoje, išreikšti save, pažinti praeities šokio kultūrą ir atrasti sąsajas su dabartimi, susipažinti ir su kitų tautų kultūros šokiais. Parodyti ką išmokome draugams, tėveliams, mokyklos bei miesto bendruomenei.

Meninės raiškos būrelis „Žaidžiame, kuriame, atrandame“(vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Andrulevičienė)

                  Tikslas – pažadinti vaiko norą domėtis kalba, ugdyti suvokimą, kad vaikas taip pat yra gimtosios kalbos kūrėjas ir saugotojas, ugdyti pradinę  moksleivių teatrinę ir estetinę kompetenciją.

Mokiniai susipažįsta su tautosakos lobiais: pasakomis, sakmėmis, legendomis, mįslėmis, patarlėmis, skaičiuotėmis, dainomis, žaidimais - rateliais ir kt., mokosi kurti trumpas, jiems gerai suprantamas, nesudėtingas situacijas, remdamiesi savo pačių patirtimi, skaito, deklamuoja, improvizuoja, inscenizuoja eiliuotus ir prozos kūrinėlius, dalyvauja susitikimuose su aktoriais, bibliotekos darbuotojomis, savo bendraamžiais, džiugina tėvelius savo pasirodymais.  

Užsiėmimų metu stengiamasi, kad mokiniai žinotų ir suprastų  liaudies kūrybą, ugdytųsi tautinio orumo jausmą,  rodytų sceninės kultūros pradmenis. 

Sporto būrelis 1-2 klasių mokiniams "Žaidžiame smagiai" (vad.pradinių klasių mokytoja metodininkė Rima Baublienė)

Judėjimas, žaidimų džiaugsmas – vienas svarbiausių fizinio ir dvasinio brendimo sąlygų, gyvybingumo, sveikatos, darbingumo bei ilgaamžiškumo pagrindas. Jeigu kasdien mankštinamasi, grūdinamasi, ugdoma valia – tai vaikai auga sveiki, žvalūs, stiprūs, sugeba įveikti sunkumus, geba gerai mokytis ir dirbti.

    Judriųjų žaidimų būrelio metu vaikai pailsi ne tik emociškai, bet „išlieja“ susikaupusią energiją sportuodami.

 

     Tikslas - stiprinti mergaičių ir berniukų sveikatą, tenkinti natūralų poreikį judėti. Tobulinti  kamuolio gaudymo ir metimo įgūdžius. Lavinti  motoriką ir laikyseną, stiprinti fizinį pajėgumą, greitumą, vikrumą, ištvermę.

Sporto būrelis "Vikruolis" 3-4 klasių mokiniams (vad. vyresnioji pradinių klasių mokytoja Neringa Arlauskienė)

Bendro fizinio parengimo būrelio metu, mokiniai ruošiasi Lietuvos moksleivių Olimpinio festivalio kvadrato, estafečių, gimnastikos varžyboms, jose dalyvauja. Atsižvelgiant į pradinių klasių varžybų tvarkaraštį, būrelio metu stengiamasi  kuo geriau tam pasiruošti.  Mokiniai sportuodami patiria daug teigiamų emocijų, grūdinasi, auga fiziškai stiprūs ir sveiki.

Kūrybinės dirbtuvės "Vaikystės spalvos" (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Sigita Gudaitienė)

                Užsiėmimų metu siekiama išsaugoti savitą vaikų pasaulėjautą ir mąstymą, įgimtą poreikį kalbėti vaizdais, atskleisti ir puoselėti kūrybiškumą, skatinti domėjimąsi daile, plėsti meninį akiratį ir žinias, nuosekliai ir patraukliai ugdyti dailės raiškos gebėjimus ir estetinę nuovoką.

                Mokiniai mokosi pašalinti išorinę ir vidinę įtampą; stengiasi atsikratyti tuščio lapo baimės arba žodžio ‚,nemoku‘‘. Sėkmingai dalyvauja konkursuose, organizuoja parodėles.

Pamiršau viską, ko buvau mokomas.

 Atsimenu tik tai, ką išmokau. 

             Patrikas Vaitas

 

Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau

nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi.

                    Japonų patarlė

 

      Svetainę administruoja   pradinių klasių mokytoja metodininkė

         Edita Dervinienė