Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 2017–2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano projektas

2017_prad_ugdymo_plano_projektas.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

Klasės tėvų susirinkimo protokolas

klasės tėvų susirinkimo protokolas.pdf
Adobe Acrobat Document 174.2 KB

Žmogaus saugos bendroji programa

žmogaus saugos bendroji programa.rar
compressed file archive 41.8 KB

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

atpp programa.docx
Microsoft Word Document 45.7 KB

Etnokultūros ugdymas

etnokultura.doc
Microsoft Word Document 276.0 KB

Ugdymo karjerai programa

ugdymo karjerai programa.doc
Microsoft Word Document 256.5 KB

Sveikatos ugdymo bendroji programa

Sveikatos_ugdymo_bendroji_programa.pdf
Adobe Acrobat Document 306.8 KB

Rekomendacijos ugdymo turinio individualizavimui

Knyga_apie_individualizav.pdf
Adobe Acrobat Document 443.9 KB

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos higienos norma.doc
Microsoft Word Document 144.0 KB

Pamiršau viską, ko buvau mokomas.

 Atsimenu tik tai, ką išmokau. 

             Patrikas Vaitas

 

Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau

nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi.

                    Japonų patarlė

 

      Svetainę administruoja   pradinių klasių mokytoja metodininkė

         Edita Dervinienė